Dokumenty szkoły

Do pobrania: Zarządzenie Dyrektora w sprawie nauki zdalnej Załącznik nr 1 Dokumentacja pracy zdalnej nauczyciela…