Kalendarz spotkań z psychologiem

2 października 2015r. „Postawy rodziców sprzyjające edukacji muzycznej ich dzieci.” – mgr Wanda Hawash 17.00…