Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018/2019

2.XI.2018r.29 i 30.IV.2019r.2.V.2019r.4.V.2019r.13.V.2019r.