Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018/2019

2.XI.2018r. 29 i 30.IV.2019r. 2.V.2019r. 4.V.2019r. 13.V.2019r.