Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 31 października 2019 r. 2…