Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Krzysztofa Pendereckiego zaprasza uczniów klas fortepianu szkół muzycznych  I stopnia do udziału w IV Konkursie Miniatur Współczesnych.Regulamin

IV Konkursu Miniatur Współczesnych


Kategorie wiekowe

cykl 6 letni

-najmłodsza kl. I i II

-młodsza  kl. III i IV

-starsza kl. V i VI

cykl 4 letni

-młodsza  kl. I i II

-starsza kl. III i IV


Program prezentacji na Konkursie Miniatur Współczesnych 2020

Grupa najmłodsza:

2 utwory dowolne kompozytorów współczesnych od XX wieku (możliwość wykonania własnej kompozycji) o różnym charakterze i problematyce, maksymalny czas programu – 5 min

Grupa młodsza:

2 utwory dowolne kompozytorów współczesnych od XX wieku (możliwość wykonania własnej kompozycji) o różnym charakterze i problematyce , maksymalny czas programu – 8 min

Grupa starsza:

3 utwory: etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim , dowolny  utwór muzyki współczesnej XX wieku (dozwolone wykonanie własnej kompozycji) , dowolny utwór wykorzystujący współczesne techniki gry (klastery, gry na strunach, zjawiska dźwiękowe, Performance), maksymalny czas programu – 12 min.


Uczniowie mają obowiązek wykonania  utworów z pamięci, w przypadku utworu wykorzystującego współczesne techniki gry możliwość wykonania z partytury.

Laureaci I miejsc i Grand Prix poprzednich edycji Konkursu nie mogą uczestniczyć w grupie wiekowej,  w której otrzymali nagrody.


Jury IV Konkursu Miniatur Współczesnych:

W Jury Konkursu Miniatur Współczesnych 2020 zasiądą polscy specjaliści muzyki współczesnej,  profesorowie i nauczyciele klas fortepianu szkół muzycznych i uczelni wyższych. Decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne.

Więcej o Jury TUTAJ


Nagrody dla uczestników

Jury przyzna:         

  1. Nagrodę Główną w postaci Statuetki.
  2. Nagrody za I , II , III miejsce w postaci książek  i płyt CD z muzyką współczesną.
  3. Wyróżnienia w postaci upominków drobnych  np. kubków z nadrukiem, dyplomów, nut, gadżetów muzycznych.

Termin IV Konkursu Miniatur Współczesnych 2020

Konkurs odbędzie się  15 maja 2020 r. w Szkole Muzycznej I st. im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju,   ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 kwietnia 2020 r.


Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

  1. Wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego,
  2. Wysłanie dowodu wpłaty wpisowego na adres mailowy szkola@muzyczna.busko.pl
  3. Wysłanie skanu podpisanej Zgody rodzica na udział i wykorzystanie wizerunku dziecka oraz Zgody nauczyciela na przetwarzanie danych i wizerunku na adres szkola@muzyczna.busko.pl

Druki zgód do pobrania znajdują się pod Formularzem zgłoszeniowym.


Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 r. na konto:

95 8480 0004 3001 0098 5453 0001

Rada  Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju, al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój,  w tytule prosimy podać:  imię i nazwisko uczestnika.


Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie związane z:

  • wykonywaniem utworów podczas Konkursu i Koncertu Laureatów,
  • prawami do wizerunku własnego utrwalanego za pomocą aparatów oraz kamer,
  • uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: publiczne odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji.

Kontakt

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku Zdroju

Al. Mickiewicza 22 , 28-100 Busko-Zdrój

E mail: szkola@muzyczna.busko.pl   

Sekretariat: tel.882-723-419


Organizatorzy:      

mgr Jacek Ciołczyk tel.727 536 374
mgr Krystian Krauz            


Post Author: Marcin Kulesza

Wyszukiwarka

Archiwum