Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w ubiegłym tygodniu, 12 lutego 2021 odbył się konkurs pianistyczny: V Mały Festiwal Formy Sonatowej. Konkurs odbył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Uczestnicy konkursu byli zobowiązani do wykonania utworu polifonicznego Johanna Sebastiana Bacha oraz jednej części klasycznej formy sonatowej. Szkołę Muzyczną w Busku reprezentowały 4 uczennice, które wszystkie wróciły z nagrodami! 
Zatem cieszymy się i bardzo dziękujemy uczennicom za wielki trud pracy oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów: Pani Małgorzacie Krąż oraz Panu Krystianowi Krauzowi.
Gratulujemy uczennicom:
Grupa II (młodsza)
Dominika Kostek – III miejsce
Grupa III (starsza)
Natalia Kowalska – III miejsce ex aequo
Hanna Podraza – III miejsce ex aequo
Weronika Dalach – wyróżnienie

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach prezentujemy relację video.

Zachęcamy także chętnych do nauki w naszej Szkole z zapoznaniem się z informacjami dla kandydatów. 
Już przyjmujemy wnioski dla chętnych, niestety z uwagi na sytuację epidemiczną termin rekrutacji nie jest jeszcze ustalony.
https://www.muzyczna.busko.pl/

Post Author: Marcin Kulesza

Wyszukiwarka

Archiwum