Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Informacja Inspektora Ochrony DanychNauczyciele, Rodzice / Prawni Opiekunowie uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju


Nagrywanie przebiegu zajęć lekcyjnych nie jest zakazane, ale rozpowszechnianie takiego nagrania w Internecie, na portalach społecznościowych itp. bez zgody nauczyciela, rodzica/prawnego opiekuna ucznia przez osoby nieuprawnione  –  jest  bezprawne. Zachowanie takie może godzić w dobra osobiste osoby, której wizerunek rozpowszechniono bezprawnie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad  może powodować odpowiedzialność prawną!

                                                                                                                Katarzyna Irla-Sztefko

                                                                                                         Inspektor Ochrony Danych

Post Author: Marcin Kulesza

Archiwum