Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy: pracownik księgowości w wymiarze 1/4 etatu.

Umowa o pracę na czas nieobecności pracownika na urlopie macierzyńskim.

Wymagania:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe;
  4. bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych;
  5. wykształcenie min. średnie ekonomiczne;
  6. mile widziane doświadczenie na stanowisku księgowo – płacowym w szkole
  7. znajomość obsługi systemu PŁATNIK,

 Oferta powinna zawierać:

  1. podanie,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres : szkolamuzyczna-busko@wp.pl, pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju , Al.Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

Kontakt : Tel. 882 723 419

Post Author: admin

Archiwum