Przewodniczący Rady Rodziców- Katarzyna Kopeć
Zastępca Przewodniczącego – Iwona Jałocha
Sekretarz – Anna Makowska
Skarbnik – Ewa Pasternak
Członek – Monika Wilk
Członek – Katarzyna Rusak-Szumilas

Skład Komisji Rewizyjnej
Krystian Jarubas
Barbara Baczyńska
Magdalena Kielin