Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju rozpoczęła nabór uczniów do klas:
fortepianu, klarnetu, fletu, trąbki i saksofonu.

Broszura do pobrania:

Broszura Informacyjna Ikona 2014

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać do 15 kwietnia 2014r.
Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do nauki gry na danym instrumencie.
Przesłuchania kwalifikujące dziecko do szkoły odbędą się w dniu 16 kwietnia 2014r. o godzinie 15.30.

Do cyklu sześcioletniego przyjmujemy uczniów:
– w wieku 6-7 lat do klasy fortepianu i fletu.

Do cyklu czteroletniego przyjmujemy uczniów:
– w wieku 8-10 do klasy fortepianu i fletu.
– w wieku 10-16 lat do klasy saksofonu, klarnetu i trąbki.

Wniosek do pobrania

Szkoła nie zapewnia uczniom instrumentów, uczeń ma obowiązek po dostaniu się do szkoły zakupić instrument.
Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu:
– słuchu melodycznego
– słuchu harmonicznego
– poczucia rytmu
– pamięci muzycznej

Sprawdzenie predyspozycji polega na:
– zaśpiewaniu bez akompaniamentu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata,
– wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela,
– zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela,
– zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela,
– określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich,
– wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie.

Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej.

3. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

Zajęcia w Szkole Muzycznej są bezpłatne.

Termin składania podań upływa 15 kwietnia 2014 r.
Przesłuchania kandydatów do odbędą się: 16 kwietnia 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkolny: Tel. 882 723 419

Rekrutacja 2014/15

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 na następujące instrumenty:

– fortepian, flet, klarnet, saksofon, trąbka

Do cyklu sześcioletniego przyjmujemy uczniów:
– w wieku 6-7 lat do klasy fortepianu i fletu.

Do cyklu czteroletniego przyjmujemy uczniów:
– w wieku 8-10 do klasy fortepianu i fletu.
– w wieku 10-16 lat do klasy saksofonu, klarnetu i trąbki.

Szkoła nie zapewnia uczniom instrumentów, uczeń ma obowiązek po dostaniu się do szkoły zakupić instrument.

Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku
o przyjęcie do szkoły dołączą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu:

– słuchu melodycznego

– słuchu harmonicznego

– poczucia rytmu

– pamięci muzycznej

Sprawdzenie predyspozycji polega na:

– zaśpiewaniu bez akompaniamentu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata,

– wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela,

– zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela,

– zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela,

– określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich,

– wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie.

Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej.

3. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza
się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

Zajęcia w Szkole Muzycznej są bezpłatne.

Termin składania podań upływa 15 kwietnia 2014 r.

Przesłuchania kandydatów doodbędą się: 16 kwietnia 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkolny: Tel. 882 723 419

Post Author: admin

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd