Informacja dla kandydatów do klasy pierwszej  i  klas wyższych Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju  na rok szkolny 2022/2023

1. Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat (w roku kalendarzowym, w którym przebiega rekrutacja). 

2. Nauka w szkole jest bezpłatna.

3. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w  godzinach  popołudniowych, a w soboty w miarę potrzeb od 8.00 do 14.00.

4. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku dziecka.

Cykl 6-letni                                      

O przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 9 lat.

Cykl 4-letni

O przyjęcie do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

5. Proponowane instrumenty: 

Fortepian, 

Skrzypce, 

Gitara klasyczna,

Akordeon,

Flet,

Klarnet,

Puzon,

Saksofon,

Trąbka 

Perkusja


6. Termin, miejsce składania Wniosków.

Wypełniony Wniosek należy złożyć   w terminie  do  31 maja 2022 r. osobiście w sekretariacie lub elektronicznie – scan,  zdjęcie  przesłać na adres: szkola@muzyczna.busko.pl

Do Wniosku należy bezwzględnie dołączyć: Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki dziecka w szkole muzycznej I stopnia. 

7. Decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły  odbywa się na podstawie Testu Predyspozycji Muzycznych.  Przykład wykonania testu możesz zobaczyć na filmie: https://youtu.be/5dskBTH8aKY


8. Planowany termin przeprowadzenia Testu Predyspozycji Muzycznych:

3 czerwca  2022 r. (piątek)  w godzinach  15.00 – 20.00

4 czerwca  2022 r. ( sobota) w godzinach   9.00 – 14.00

O godzinie przeprowadzenia Testu Predyspozycji zostaną państwo poinformowani telefonicznie przez pracownika sekretariatu (w rozmowie lub sms) w dniu 1 czerwca  do  godz. 20.00.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na Teście Predyspozycji jest równoznaczna ze skreśleniem go z listy ubiegających się o przyjęcie do szkoły.


9. Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu  w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny składający się z testu pisemnego  z przedmiotów teoretycznych oraz egzaminu z instrumentu, gdzie wymagana jest prezentacja trzech  dowolnie wybranych utworów.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

Termin składania Wniosków: do 31 maja 2022 r.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego:

  • teoria 3 czerwca 2022 r;  
  • instrument  4 czerwca 2022 r. 

Od 1 marca szkoła prowadzi bezpłatne, indywidualne konsultacje dla kandydatów. 

Warunkiem uczestniczenia jest telefoniczne zgłoszenie kandydata pod nr 882 723 419