Rok szkolny 2022/2023 – tu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące nauki Państwa dziecka w szkole muzycznej. Po jej rozwinięciu ukażą się następujące zakładki:

  • Klasy – tu znajdą Państwo listy uczniów w klasach z podziałem na dwa cykle : 4letni/6letni (nauka trwa 4 lata, 6 letni nauka trwa 6 lat). Proszę odnaleźć nazwisko dziecka w danej klasie. Proszę sprawdzić instrument. W kolumnach : Akompaniament, Fortepian dodatkowy , Zespoły – znajdą Państwo nazwiska nauczycieli, którzy będą prowadzić te zajęcia z Państwa dzieckiem.
    Zajęcia są obowiązkowe. W pierwszym tygodniu września proszę ustalić z nauczycielem (nazwisko z tabeli) dzień i godzinę zajęć.
  • Plany lekcji – znajdą tu Państwo dwa plany różne plany
    1. Plan zajęć klas cyklu 4 letniego i 6 letniego – tu są listy uczniów z podziałem na grupy A i B. Pod nazwą klasy i grupy odczytają Państwo informacje o dniu i godzinach lekcji.
    2. Rozkład lekcji gry na instrumencie – tu znajdą Państwo odp na pytanie w jakich dniach nauczyciele mają zajęcia w naszej szkole (od 1 do 4 dni). Godziny, dni/dzień zajęć ustalacie Państwo z nauczycielem indywidualnie. Kontakt z nauczycielem: osobiście lub telefonicznie – nr telefonów podane są na listach klasowych.
  • Zespoły w tej zakładce są nazwiska uczniów przypisanych do zespołu: instrumentalnego lub chóru. Dni i godziny zajęć chóru i orkiestry zamieszczone są na planie zajęć cyklu 4C i 6 C.

Pozostałe zespoły: datę zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zespół. Udział dziecka w zespole (jednym) jest obowiązkowy.

Pytania proszę kierować pod nr telefonu: 882 723 419