Przewodniczący – Blanka Arabska
Wiceprzewodniczący – Oliwia Poros
Członek – Aleksandra Hrywniak
Członek – Alicja Łata

Wszelkie skargi i wnioski przyjmuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Pan Michał Kopeć