Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Szanowni Państwo

W związku z pojawieniem się nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju  od 9 listopada do 28 listopada 2020r. w całości przechodzi na pracę zdalną. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć znajdą Państwo w Regulaminie funkcjonowania szkoły  zamieszczonym  w dzienniku elektronicznym  – Wiadomości. Dodatkowych wyjaśnień udzielają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje wysyłane przez dziennik elektroniczny MobiReg.

Dyrektor Szkoły

Post Author: Marcin Kulesza

Archiwum