Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

                                                                                                                Busko-Zdrój, 18.05.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

I. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
Al. Mickiewicza 22 , 28-100 Busko-Zdrój
WWW.muzyczna.busko.pl
e-mail: szkolamuzyczna-busko@wp.pl
tel. 882723419
zaprasza do składania ofert na zakup fortepianu używanego do prowadzenia zajęć i koncertów
w szkole muzycznej I stopnia.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Fortepian używany /po remoncie/.
Fortepian klasy średniej, używany,  szt.- 1,
z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć  w szkole muzycznej I stopnia.
Minimalne wymagania:

  • długość od  151 cm do 161cm
  • kolor: brąz lub czarny,
  • klawiatura: klawisze indywidualnie wyważane,
  • mechanika podwójno-repetycyjna,
  • pełna skala do C 5,
  • dwa pedały ,
  • stan rezonansu oraz mostków bez spękań i rozwarstwień.

Fortepian przygotowany do gry : wyregulowany, nastrojony, zintonowany.
Zamawiający prosi o przedstawienie oferty  z uwzględnieniem  w/w parametrów technicznych.

III. Zakres zamówienia obejmuje: transport instrumentu, wniesienie do sali  na I piętrze budynku bez windy i nastrojenie instrumentu.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Uprzejmie prosimy o złożenie kompletnej oferty w języku polskim zawierającej:

  • datę sporządzenia,
  • pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, maila, podpisana przez wykonawcę,
  • opis techniczny, uwzględniający oczekiwane, lub równoważne parametry techniczne.

W przypadku parametrów równoważnych prosimy o szczegółowe wyjaśnienie ich jakości
i funkcjonalności  w odniesieniu do parametrów oczekiwanych.

  • termin i warunki dostawy,        
  • ceny modeli podane w formie brutto w złotych polskich w liczbach i słownie.

Cena powinna zawierać koszt dostawy i wniesienia do Sali  na I piętrze oraz  nastrojenia fortepianu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę proszę przesłać  za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolamuzyczna-busko@wp.pl. do dnia 25 maja 2015r. do godz.15.00
  2. Wybór oferty zostanie  dokonany w siedzibie Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 22, pokój nr 210 w dniu 25 maja 2015r. o godzinie 19.00. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 26 maja 2015r.na stronie internetowej szkoły.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Sikora , Tel. 882723419, szkolamuzyczna-busko@wp.pl

    Dyrektor Szkoły
    Aleksandra Sikora

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd