Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, 6 maja 2019 r.

Gmina Busko-Zdrój jako Nabywca

Ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój NIP 655 187 9646

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju jako Odbiorca

Adres: Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

NIP: 6551971062

Telefon: 882723419

Opis przedmiotu zamówienia

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Przewóz uczniów na trasach jak poniżej:

Termin/data wyjazdu i przyjazdu Miejsce wyjazdu Miejsce docelowe Liczba osób
16.05.2019r.Parking BSCKKatowice, Muzeum historii gitary, ul. Krzywa 4, 40-061 Katowice15
23.05.2019r.Parking BSCK
Ostrowiec Św. Szkoła Muzyczna, ul. Iłżecka 477
23.05.2019r.Parking BSCKKielce, Filharmonia Świętokrzyska25
25.05.2019r.Parking BSCK Ciekoty, Muzeum Żeromskiego, Ciekoty 76, 26-001 Masłów25
06.06.2019r.
Parking BSCK Radom, Szkoła Muzyczna, ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom11

Specyfikacja warunków:

  1. Wykonawca zapewni dowiezienie uczniów z opiekunem do miejsca docelowego na wyznaczoną godzinę i odwiezienie ich do Buska-Zdroju na parking BSCK..
  2. Uczniowie będą pod opieką nauczycieli zatrudnionych przez Zleceniodawcę.
  3. Wykonawca musi dysponować pojazdem mogącym przewozić wskazaną powyżej liczbę osób.
  4. Wykonawca w razie awarii zobowiązuje się zapewnić zastępczy pojazd.

Opis składania ofert:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę brutto na wszystkie trasy podaną w złotych polskich.

Ze względu na możliwość rezygnacji Zleceniodawcy z realizacji jednej z w/w tras, proszę o złożenie oferty zawierającej ceny brutto na każdą z wymienionych tras.
Ofertę należy przesłać na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: szkolamuzyczna-busko@wp.pl do dnia 15 maja 2019 r. Przy rozstrzygnięciu brana będzie pod uwagę suma cen brutto tras przyjętych do realizacji na dzień 15 maja 2019r.

Wzór Formularza oferty cenowej

Post Author: admin

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd